Công Ty Quảng Cáo Trẻ Phú Yên được thành lập theo quyết định số 4400266611 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Phú Yên cấp ngày 29/06/2000. Từ ấy đến nay công ty đa không ngừng phấn đấu để từng bước vươn lên, khẳng định vị thế của mình ngày càng ổn định và phát triển trên thị trường quảng cáo. Bằng ý chí và quyết tâm cao của một tập thể luôn khao khát vươn tới cái mới, cái đẹp, cái hoàn thiện của cuộc sống. Công ty đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Đồng thời liên kết đầu tư tài chính, thiết bị, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường.

- Với mục tiêu:
  
   + Thoát khỏi người làm thuê quảng cáo trở thành người cho thuê quảng cáo

- Cùng phương châm:
  
   + Sản phẩm quảng cáo không chỉ có giá trị của quảng cáo mà phải có giá trị cộng đồng và lợi ích cho xã hội.