Khắc phục tình trạng hát nhạc sống bằng loa công suất lớn

Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, nhiều cử tri trong tỉnh đề nghị khắc phục tình trạng hát nhạc sống bằng loa công suất lớn, thời gian hoạt động kéo dài tại các khu dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Công tác quản lý hát nhạc sống

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng như nhiều tỉnh trong cả nước, “hát nhạc sống” trở thành hiện tượng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần chính đáng của người dân, được sự hưởng ứng và ưa chuộng rất nhiều người, nhất là vùng nông thôn – địa bàn sinh hoạt văn hóa tinh thần còn nhiều hạn chế, khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động “hát nhạc sống” cũng đã có những hành vi vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động văn hóa, an ninh trật tự, môi trường… gây bức xúc trong nhân dân.

Để chấn chỉnh tình hình trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/7/2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động “hát nhạc sống” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thực hiện Chỉ thị trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 36/SVHTTDL-NVVH ngày 08/01/2016 về tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Karaoke, Vũ trường, quán Bar, hát nhạc sống, có 531 lượt người tham gia, gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố, đại diện Công an các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ văn hóa thông tin các xã, phường, thị trấn; 190 chủ cơ sở hoạt động kinh doanh Karaoke, Vũ trường, quán Bar, hát nhạc sống trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện: Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An, TP. Tuy Hòa đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Tỉnh. Các địa phương còn lại bằng những hình thức khác nhau đã quán triệt triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Trưởng thôn, khu phố.

UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, đồng thời, thông qua sinh hoạt thôn, buôn, khu phố, sinh hoạt gia đình văn hóa đưa ra kiểm điểm, nhắc nhở trước nhân dân những trường hợp hát nhạc sống sai quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thống kê; mời các tổ chức, cá nhân ở địa phương có thiết bị âm thanh, nhạc cụ chuyên dùng phục vụ “hát nhạc sống” và các tụ điểm “hát cho nhau nghe” ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về “hát nhạc sống” và các hình thức tương tự, tránh gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh loại hình này theo quy định hiện hành. Qua kiểm kê, toàn tỉnh hiện có 842 dịch vụ cho thuê dàn âm thanh lưu động, 37 ban nhạc, 54 tụ điểm hát nhạc sống.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thanh tra Sở, Đội kiểm tra Liên ngành 814 Tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 50 lượt thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt là các tụ điểm “hát nhạc sống” có đơn phản ảnh của nhân dân. Qua kiểm tra đã xử phạt 45 trường hợp vi phạm, lập biên bản nhắc nhở nhiều trường hợp khác. Các huyện: Phú Hòa, Đông Hòa, thị xã Sông Cầu là những địa phương đã tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh tình trạng “hát nhạc sống” gây bức xúc trong nhân dân.

Nhìn chung thời gian qua, nhất là từ khi có Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND Tỉnh, các địa phương, đơn vị đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh tình hình “hát nhạc sống” tự phát tại các nhà hàng, khách sạn, điểm hát cho nhau nghe. Tuy nhiên hoạt động “hát nhạc sống” vẫn còn diễn biến phức tạp: vi phạm về hoạt động văn hóa, an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng môi trường xung quanh, nhất là mở âm thanh vượt quá mức cho phép ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, sự yên tĩnh của cộng đồng dân cư; hát những bài hát chưa được phép phổ biến, có hành vi phản văn hóa khi hát, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Ông Hồ Văn Tiến, Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII

 Nguyên nhân

Hoạt động “hát nhạc sống” diễn ra mọi lúc, mọi nơi, nhiều địa bàn, nhưng một số địa phương chưa có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, nơi gần gũi và nắm chắt các hoạt động của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân chưa thường xuyên; chưa có máy đo tiếng ồn, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác kiểm tra.

Lực lượng thanh tra, kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở quá ít, nên chưa đi kiểm tra thường xuyên rộng khắp trong tỉnh; chủ yếu kiểm tra theo đơn thư phản ảnh của người dân, nên hiệu quả ngăn chặn chưa cao.

Ý thức của một bộ phận nhân dân về “hát nhạc sống” chưa đầy đủ, chỉ nghĩ việc hát là để vui chơi, giải trí mà không nghĩ đến việc ảnh hưởng đến sự yên tĩnh, nghỉ ngơi của người khác, việc học hành của học sinh, gây mất an ninh trật tự trong thôn, buôn, khu phố.

 Giải pháp khắc phục

Một là: Tiếp tục tổ chức quán triệt trong cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa như: Luật bảo vệ môi trường (QH/2014/QH13 ngày 23/6/2014); Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (QCVN26: 2010/BTNMT); Nghị định số 15/NĐ/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/ NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/N2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật, Nghị định nêu trên; Công văn số 194-CV/TU ngày 11/5/2017 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường quản lý hoạt động nhạc sống….; chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt  động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn Phú Yên.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng; xây dựng mẫu quy ước đồng thuận của khu dân cư về tổ chức “hát nhạc sống” trong các đám tiệc, trong sinh hoạt văn hóa gia đình để các địa phương thực hiện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời gắn kết hơn nữa tình làng nghĩa xóm trong quá trình đi lên xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc tham gia quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, vì hát nhạc sống là hoạt động diễn ra ở cơ sở, từ ngõ ngách thôn xóm, khu phố. Những vi phạm hát nhạc sống phần lớn là vi phạm về tiếng ồn, do đó lực lượng quản lý, kiểm tra, phát hiện xử lý không ai có thể gần gũi và sâu sát hơn bằng chính quyền xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, khu phố. Hát nhạc sống ở đâu, do ai tổ chức, chấp hành quy định pháp luật như thế nào…phải do từng thôn, buôn, khu phố quản lý và tiến hành xử lý theo quy định.

Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là các hoạt động văn hóa nhạy cảm, gây tiếng ồn quá mức quy định, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Năm là: Các cấp chính quyền tạo điều kiện cấp kinh phí mua sắm phương tiện đo tiếng ồn cho các cơ quan, đơn vị chức năng; mời đơn vị có chức năng tập huấn cán bộ sử dụng thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra văn hóa các cấp trong tỉnh và cấp giấy chứng nhận theo quy định, bảo đảm giá trị pháp lý để thực thi nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả công tác.

 

Như Viện (t/h)

Chia sẻ:
Sản phẩm tiêu biểu
Hotline: 0257.3829767
Chỉ đường Zalo Zalo: 0257.3829767 SMS: 0257.3829767